Praca Bielsko-Bia�a Praca Bielsko-Bia�a

bielsko.info - świeże spojrzenie na miasto

Wiadomości

  • 8 lipca 2019
  • wyświetleń: 3091

Święto policji z komendantem, który zostanie zastępcą prezydenta miasta

Bielscy policjanci wspólnie z mundurowymi z Samodzielnego Pododdziału Prewencji Policji, uczcili obchody 100. rocznicy powstania Policji. W uroczystym apelu uczestniczył Zastępca Komendanta Wojewódzkiego Policji w Katowicach insp. Piotr Kucia, który już niebawem zostanie wiceprezydentem Bielska-Białej.

Święto policji z komendantem, który zostanie zastępcą prezydenta - 5.07.2019 · fot.


Uroczyste obchody Święta Policji odbyły się w siedzibie Komendy Miejskiej Policji w Bielsku-Białej przy ul. Wapiennej 45. Uroczystość połączona była z nadaniem awansów dla wyróżniających się stróżów prawa. Nowe dystynkcje założyło blisko 200 funkcjonariuszy bielskiego garnizonu i pododdziału prewencji z Wapienicy.

Dwóch policjantów zostało uhonorowanych przez Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji odznakami "Zasłużony Policjant". Srebrną odznakę otrzymał szef bielskiego garnizonu, insp. Krzysztof Herzyk, a brązową odznakę naczelnik bielskiej drogówki kom. Krzysztof Stankiewicz. Podziękowania w imieniu awansowanych i wyróżnionych złożył kom. Krzysztof Stankiewicz.

W czasie apelu Komendant Miejski Policji w Bielsku-Białej insp. Krzysztof Herzyk podziękował władzom wojewódzkim i samorządowym, które szczególnie troszczą się o sprawy bezpieczeństwa w mieście i powiecie. Szef bielskiego garnizonu podziękował byłym komendantom oraz policyjnym emerytom i rencistom za trud i wysiłek włożony w budowę bielskiego garnizonu. Podziękowania usłyszeli przedstawiciele zaprzyjaźnionych służb mundurowych; Straży Granicznej, Straży Miejskiej, Straży Pożarnej, Wojsku, Służbie Więziennej, a także Beskidzkiej Grupy GOPR, i firm ochroniarskich z naszego terenu

- Obchodzimy setną rocznicę powołania Policji Państwowej. To 100 lat temu ustawą sejmową z dnia 24 lipca 1919 roku utworzono jednorodną organizację policyjną pod nazwą Policja Państwowa. Pamiętajmy o historii naszej organizacji. Obchodząc dzisiejsze święto nie możemy zapomnieć o bohaterskim poświęceniu naszych kolegów, którzy w obronie bezpieczeństwa, porządku publicznego i honoru munduru złożyli dowód najwyższego poświecenia dla ojczyzny - własne życie, wypełniając tym samym rotę ślubowania do końca - powiedział insp. Krzysztof Herzyk. Minutą ciszy uczczono policjantów, którzy złożyli ofiarę własnego życia.

Szef bielskiego garnizonu gratulując awansów policjantkom i policjantom podziękował za ich ciężką i ofiarną służbę. Podziękował również ich rodzinom, za wyrozumiałość i cierpliwość, wsparcie i dzielenie trudów, jakie niesie ze sobą służba w Policji. Odrębne podziękowania skierował do pracowników cywilnych Policji.

Po mianowaniach głos zabrali zaproszeni goście, w tym Wicestarosta Bielski Grzegorz Szetyński oraz Zastępca Prezydenta Miasta Bielska-Białej Przemysław Kamiński. Na zakończenie uroczystości Zastępca Komendanta Wojewódzkiego Policji w Katowicach insp. Piotr Kucia podziękował policjantom za ich ofiarną służbę. Złożył także podziękowania rodzinom policjantów za wyrozumiałość i wsparcie, którego udzielają na co dzień najbliższym.

Gospodarz Święta Policji insp. Krzysztof Herzyk szczególne podziękowania w imieniu swoim oraz policjantów i pracowników bielskiej Policji złożył Zastępcy Komendanta Wojewódzkiego Policji w Katowicach insp. Piotrowi Kuci za osobiste zaangażowanie w poprawę warunków pracy i służby pracowników i policjantów bielskiego garnizonu. Za życzliwość, wsparcie i dobre słowo, na którym zawsze można było polegać. Za ogromny trud i wysiłek włożony w budowę najnowocześniejszej komendy w Polsce, za nowe komisariaty w Jasienicy, Czechowicach-Dziedzicach, Szczyrku, posterunki Policji w Kozach i Wilkowicach. Za remonty komisariatów I, II, III, IV i Komisariatu w Kobiernicach.

Po uroczystości zaproszeni goście złożyli policjantom życzenia z okazji Święta Policji, a następnie spotkali się na okolicznościowym poczęstunku przygotowanym przez gospodarzy obchodów Święta Policji w sali narad bielskiej komendy.

Obchody Święta Policji w Bielsku-Białej uświetnił występ policyjnej orkiestry Komendy Wojewódzkiej Policji w Katowicach.

ab / bielsko.info, źródło: KMP Bielsko-Biała

REKLAMA

Komentarze

Zgodnie z Rozporządzeniem Ogólnym o Ochronie Danych Osobowych (RODO) na portalu bielsko.info zaktualizowana została Polityka Prywatności. Zachęcamy do zapoznania się z dokumentem.