Praca Bielsko-Bia�a Praca Bielsko-Bia�a

bielsko.info - świeże spojrzenie na miasto

Wiadomości

  • 6 listopada 2019
  • wyświetleń: 1913

Bielski Kopernik ma 100 lat. Będą uroczyste obchody

Dyrekcja I Liceum Ogólnokształcącego im. Mikołaja Kopernika w Bielsku-Białej wraz z Komitetem Organizacyjnym serdecznie zapraszają na obchody 100-lecia istnienia Szkoły.  

kopernik
fot.


Uroczystość odbędzie się w sobotę 23 listopada 2019 r. Patronat Honorowy obchodów objęli: Ordynariusz Diecezji Bielsko-Żywieckiej Jego Ekscelencja Ks. Biskup Roman Pindel oraz Prezydent Miasta Bielska-Białej Jarosław Klimaszewski. 

Program obchodów: 
  • godz. 9.00 - Uroczysta Msza Święta w kościele p.w. Najświętszego Serca Pana Jezusa w Bielsku-Białej
  • godz. 11.00 - uroczysta Akademia  z okazji 100-lecia I Liceum Ogólnokształcącego im. Mikołaja Kopernika w Bielsku-Białej w AULI szkolnej. Istnieje możliwość obserwowania przebiegu uroczystości w auli, na telebimie umieszczonym na sali gimnastycznej.
  • godz. 14.00 - Spotkania rocznikowe w klasach
  • godz. 19.00 - Bal absolwentów  PARKHOTEL VIENNA Bielsko-Biała


Początki I LO im. Mikołaja Kopernika w Bielsku-Białej sięgają 1919 roku, kiedy to Rada Narodowa Księstwa Cieszyńskiego podjęła decyzję o utworzeniu w Skoczowie Państwowego Gimnazjum Realnego. Po dwóch latach zapadła decyzja przeniesienia tej oświatowej placówki do Bielska. Stały za tym dwa ważne powody. Po pierwsze, w niewielkim Skoczowie szkoła nie miała szans na rozwój, a dodatkowo borykała się z problemami kadrowymi, gdyż brakowało odpowiednio wykształconych nauczycieli. Po drugie, w zdominowanym przez Niemców Bielsku brakowało polskiego gimnazjum, w którym mogły kształcić się dzieci polskich urzędników, oficerów, lekarzy czy polskich rolników z okolicznych wiosek. Rok szkolny 1921/22 obecny „Kopernik” rozpoczął jako sublokator w gmachu niemieckiego gimnazjum przy obecnej ulicy Słowackiego, a oficjalna nazwa szkoły brzmiała: Państwowe Gimnazjum z językiem wykładowym polskim w Bielsku. Powszechnie mówiono na nią Gimnazjum Polskie.

Własnej siedziby doczekała się w 1927 roku. Gmach wzniesiony przy obecnej ulicy Listopadowej, który szkoła zajmuje do dzisiaj, był jednym z najokazalszych szkolnych budynków w II Rzeczpospolitej. Liczył 20 sal wykładowych, piękną aulę ze sceną i balkonem, pracownie do nauki chemii, biologii i fizyki, sale do rysunków, salę gimnastyczną, basen a nawet obserwatorium astronomiczne.

W 1936 roku patronem Gimnazjum Polskiego został marszałek Józef Piłsudski. Szkoła znana była z patriotycznego wychowania jej uczniów oraz bardzo wysokiego poziomu kształcenia. Stanowiła prawdziwą kuźnię polskich kadr - jej absolwenci studiowali na wielu kierunkach najlepszych wyższy uczelni.

W czasie II wojny światowej Gimnazjum Polskie w Bielsku złożyło wysoką daninę krwi na ołtarza ojczyzny - zginęło lub zostało zamordowanych jedenastu profesorów oraz ponad stu absolwentów i wychowanków. Natomiast szkolny gmach służył w czasie wojny jako wojskowy szpital - najpierw dla rannych żołnierzy Wehrmachtu, potem dla żołnierzy Armii Czerwonej. Z uwagi na obecność tych ostatnich, pierwszy po okupacyjnej przerwie rok szkolny rozpoczął się 4 kwietnia 1945 roku w pomieszczeniach w centrum Bielska, prowizorycznie zaadaptowanych na oświatowe cele. We wrześniu szkoła, która nazywała się wówczas Państwowe Gimnazjum i Liceum Męskie w Bielsku, wróciła do swojej siedziby.

W mrocznych czasach stalinowskich dawne Gimnazjum Polskie w Bielsku uchodziło za oazę normalności. Było bowiem szkołą, w której - tak jak przed wojną - kładło się duży nacisk na poziom kształcenia, ale unikano ideologicznej indoktrynacji uczniów. Choć lokalne władze PZPR były z tego powodu bardzo niezadowolone i groziły nawet przekształceniem placówki w świecką szkołę Towarzystwa Przyjaciół Dzieci czyli sztandarową szkołę wychowania socjalistycznego, to późniejszy „Kopernik” nigdy nie stał się szkołą, w której łamano charaktery uczniów i wychowywano ich w duchu ideologii marksistowsko leninowskiej.

W 1958 roku, w związku ze zbliżającym się jubileuszem 40-lecia zasłużonej bielskiej placówki oświatowej zapadła decyzja o nadaniu jej imienia jakiejś wybitnej postaci historycznej. Powrót przedwojennego patrona, marszałka Józefa Piłsudskiego nie wchodził w rachubę z oczywistych powodów. Pojawiło się dwóch innych kandydatów: astronom i człowiek renesansu - Mikołaj Kopernik oraz komunistyczny działacz, który zginął w czasie II wojny światowej - Paweł Finder. Decyzja o tym, czy patronem szkoły zostanie Kopernik czy Finder, należała do grona pedagogicznego. 10 marca 1958 roku nauczyciele większością głosów zdecydowali, że patronem szkoły zostanie Mikołaj Kopernik, a oświatowe władze - choć z ociąganiem - oficjalnie zatwierdziły nowego patrona podczas obchodów jubileuszu 40-lecia szkoły.

W lutym 1967 roku, z okazji 22. rocznicy wyzwolenia Bielska-Białej spod hitlerowskiej okupacji, I Liceum Ogólnokształcące im. Mikołaja Kopernika otrzymało zbiorową Odznakę Tysiąclecia Państwa Polskiego. Mocnym echem w dziejach szkoły odbił się marzec 1968 roku. Ponieważ uczniowie bielskich szkół średnich poparli protestujących wówczas studentów gromadząc się pod pomnikiem Adama Mickiewicza, władza zareagowała represjami. A nauczycielom „Kopernika” polecono trójkami patrolować po lekcjach miasto i sprawdzać, czy uczniowie tej szkoły nie gromadzą się w rejonie pomnika Mickiewicza. Uczący matematyki profesor Jan Wolnicki oświadczył wówczas, że pracuje jako nauczyciel, a nie szpicel i nie będzie szpiegował uczniów, gdyż jest to niezgodne z jego sumieniem.

Co więcej, nie wyraził zgody na to, aby jego podopieczni wzięli udział w marszu i wiecu potępiającym studenckie protesty w Warszawie, Krakowie i innych akademickich miastach. Zapłacił za to odejściem z pracy, co oznaczało dla niego rozwód z wyuczonym i ukochanym zawodem, gdyż na zawsze pożegnał się ze szkołą. Najpierw pracował jako pomocnik stolarza, a potem w dziale rozliczenia produkcji Bielskiego Przedsiębiorstwa Budownictwa Przemysłowego.

W 1972 roku, z uwagi na ulokowanie w pięknym gmachu przy obecnej ulicy Listopadowej bielskiej filii Politechniki Łódzkiej, szkołę podzielona na dwa licea: I LO imienia Mikołaja Kopernika oraz IV LO imienia Komisji Edukacji Narodowej. Pierwsze z nich, okrojone do kilkunastu klas, zostało w starej siedzibie, gdzie jednak przypadła mu smutna rola sublokatora. Ten, tak zwany „Mały Kopernik” słynął w Bielsku Białej z bardzo wysokiego poziomu kształcenia. Jego absolwenci bez większych problemów nie tylko zdawali maturę, ale także dostawali się na wybrane studia wyższe. Gospodarzem we własnym gmachu LO im. M. Kopernika stało się dopiero w 1990 roku, kiedy to filia Politechniki Łódzkiej wyprowadziła się do budynków na Błoniach. Żeby to było możliwe, konieczna była ciężka walka z władzami wojskowymi, do których należały obiekty na Błoniach i które miały inny pomysł na ich zagospodarowanie. „Kopernik” nie był w tych staraniach samotny - popierały go władze miasta, prasa oraz parlamentarzyści.

W ciągu ostatnich kilkunastu lat szkolny budynek przy ulicy Listopadowej gruntownie zmienił swoje oblicze. Między innymi wyremontowano basen, aulę i salę gimnastyczną. Na jego dziedzińcu zbudowano nowoczesne, wielofunkcyjne boisko sportowe. Na fasadzie szkoły przywrócono polskiego orła. Wymieniono instalację centralnego ogrzewania.

Prace modernizacyjne objęły także schody, główną elewację, korytarze, pokój nauczycielski i obserwatorium. - Realizacja tak wielu inwestycji przy jednoczesnym zapewnieniu sprawnego funkcjonowania procesu dydaktycznego szkoły nie była ani prosta, ani łatwa, ale szczęśliwie wszystko udało się sprawnie przeprowadzić. Dzisiaj nasz piękny „Kopernik” to z jednej strony szkoła ze wspaniałymi tradycjami, o których pamiętamy i które pielęgnujemy, a z drugiej strony to nowoczesna placówka oświatowa spełniająca wszystkie wymogi edukacji, która bez obaw patrzy w przyszłość - mówi Bogusław Głąbek, dyrektor LO im. Mikołaja Kopernika, który kieruje tą szkołą od 2001 roku.

O silnej pozycji „Kopernika” na edukacyjnej mapie miasta i regionu najlepiej świadczą wysokie miejsca w województwie śląskim jaki w w kraju wśród liceów ogólnokształcących, jakie w roku 2019 szkoła zajęła w rankingu „Perspektyw” - oznaka Złotej Szkoły, gdzie pod uwagę brane są sukcesy w olimpiadach, wyniki matur z przedmiotów obowiązkowych oraz wyniki matur z przedmiotów dodatkowych. Obecnie w „Koperniku” kształci się 771 uczniów, którymi opiekuje się 63 nauczycieli.

ab / bielsko.info

REKLAMA

Komentarze

Zgodnie z Rozporządzeniem Ogólnym o Ochronie Danych Osobowych (RODO) na portalu bielsko.info zaktualizowana została Polityka Prywatności. Zachęcamy do zapoznania się z dokumentem.

REKLAMA