bielsko.info - świeże spojrzenie na miasto bielsko.info

świeże spojrzenie na miasto

Wiadomości

  • 19 października 2017
  • 22 października 2017
  • wyświetleń: 2624

Partia Razem chce, żeby mieszkańcy mogli zgłaszać projekty uchwał

Wczoraj w siedzibie Okręgu Podbeskidzie Partii Razem odbyła się konferencja prasowa, otwierającą zbiórkę podpisów pod petycją w sprawie obywatelskiej inicjatywy uchwałodawczej.

partia razem
fot.


W imieniu Razem głos zabrał Jarosław Hess, który wyjaśnił ideę obywatelskiej inicjatywy uchwałodawczej i zaprezentował treść petycji, którą publikujemy poniżej.

- Obywatelska Inicjatywa uchwałodawcza stanowi istotne narzędzie angażowania obywateli w sprawy wspólnoty samorządowej. Umożliwienie mieszkańcom zgłaszania projektów uchwał podnosi jakość działania samorządu terytorialnego, pozwala lepiej poznać potrzeby mieszkańców, wprowadzać w życie ich pomysły i przez to zwiększać poczucie odpowiedzialności za wspólnotę lokalną - mówił Jarosław Hess z Partii Razem.

Podobne rozwiązania zostały przyjęte przez rady wielu gmin i miast. Przykładem miasta, w którym inicjatywa uchwałodawcza funkcjonuje od 1991 roku, może być Toruń. Obywatelskie inicjatywy uchwałodawcze przewidują również statuty powiatów i województw, np. powiatu piaseczyńskiego, Poznania, Rzeszowa. Olsztyna czy województwa śląskiego oraz kilkudziesięciu innych w całej Polsce.

Petycja do przewodniczącego Rady Miejskiej w Bielsku-Białej

Wniosek o ustanowienie w Statucie Miasta Bielska-Białej obywatelskiej inicjatywy uchwałodawczej

Na podstawie art. 241 Kodeksu postępowania administracyjnego wnosimy o ustanowienie w Statucie Miasta Bielska-Białej obywatelskiej inicjatywy uchwałodawczej.

Uzasadnienie

Obywatelska Inicjatywa uchwałodawcza stanowi istotne uprawnienie urzeczywistniające realizację zasady pomocniczości określonej w preambule Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej. Jest również istotnym narzędziem angażowania mieszkańców w sprawy wspólnoty samorządowej. Umożliwienie mieszkańcom zgłaszania projektów uchwał podnosi jakość działania samorządu terytorialnego, pozwala lepiej poznać potrzeby mieszkańców, wprowadzać w życie ich pomysły i przez to zwiększać poczucie odpowiedzialności za wspólnotę lokalną. Przyjęcie w statucie jednostki samorządu terytorialnego rozwiązania, które umożliwi mieszkańcom zgłaszanie własnych propozycji uchwał, jest zgodne z brzmieniem art. 4 i 16 i 169 ust. 4. Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej, a także z artykułami art. 3 ust. 1, art. 18 ust. 2 pkt 1, art. 22 i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym. Nie bez znaczenia pozostaje również uznanie w treści Europejskiej Karty Samorządu Terytorialnego prawa obywateli do uczestnictwa w kierowaniu sprawami publicznymi za jedną z demokratycznych zasad.
Autorzy Karty wyrazili również przekonanie, że istnienie społeczności lokalnych wyposażonych w rzeczywiste uprawnienia stwarza warunki dla zarządzania skutecznego i pozostającego zarazem w bezpośredniej bliskości obywatela. Podobne rozwiązania zostały przyjęte przez rady wielu gmin i miast. Przykładem miasta, w którym inicjatywa uchwałodawcza funkcjonuje od 1991 roku, może być Toruń. Obywatelskie inicjatywy uchwałodawcze przewidują również statuty powiatów i województw, np. powiatu piaseczyńskiego, Poznania, Rzeszowa. Olsztyna czy województwa śląskiego oraz kilkudziesięciu innych w całej Polsce.

W związku z powyższym zwracamy się z wnioskiem o wprowadzenie obywatelskiej inicjatywy uchwałodawczej w statucie naszego miasta. Proponujemy także, żeby - wzorem miast o porównywalnej do Bielska-Białej wielkości - pod projektem danej uchwały musiało się podpisać 400 osób (taki limit wprowadzono np. w 185-tysięcznym Rzeszowie).

Jeżeli wniosek zyska uznanie Pana Przewodniczącego, wyrażam gotowość spotkania się, aby omówić szczegółowe rozwiązania regulujące funkcjonowanie obywatelskiej inicjatywy uchwałodawczej w naszym mieście.

W imieniu Partii Razem,
Członek Zarządu Okręgu Podbeskidzie
Jarosław Hess

ab / bielsko.info

REKLAMA

Reklama

Komentarze

Zgodnie z Rozporządzeniem Ogólnym o Ochronie Danych Osobowych (RODO) na portalu bielsko.info zaktualizowana została Polityka Prywatności. Zachęcamy do zapoznania się z dokumentem.