bielsko.info - świeże spojrzenie na miasto bielsko.info

świeże spojrzenie na miasto

Wiadomości

  • 21 kwietnia 2017
  • wyświetleń: 6558

Tabliczka zniknie z ronda? Spór z wojewodą o dyrektora FSM-u

Wojewoda śląski nie chce się zgodzić na to, żeby w Bielsku-Białej jedno z rond było nazwane imieniem twórcy Fabryki Samochodów Małolitrażowych. Organ nadzorczy uchylił uchwałę Rady Miejskiej argumentując, że Ryszard Dziopak był działaczem PZPR. Bielscy urzędnicy nie dają za wygraną. Na kwietniowej sesji Rady Miejskiej przedstawiony zostanie projekt wniesienia skargi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach na rozstrzygniecie wojewody.

rondo dziopaka
Rondo w Komorowicach Krakowskich. Radni zdecydowali, żeby nosiło im. Ryszarda Dziopaka · fot.


Rada Miejska w Bielsku-Białej uchwałą z dnia 31 stycznia 2017 roku nadała nazwę im. Ryszarda Dziopaka rondu u zbiegu ulic Barkowskiej, Daszyńskiego, Komorowickiej i Bestwińskiej. Po wejściu przepisów uchwały w życie na rondzie pojawiła się tabliczka upamiętniająca pierwszego dyrektora Fabryki Samochodów Małolitrażowych. Dwa miesiące później, a dokładnie 6 kwietnia, do biura Rady Miejskiej wpłynęło rozstrzygnięcie nadzorcze wojewody śląskiego stwierdzające nieważność powyższej uchwały.

W rozstrzygnięciu wskazano, że w ocenie organu nadzoru, nadanie takiej nazwy narusza w sposób istotny ustawę o zakazie propagowania komunizmu lub innego ustroju totalitarnego przez nazwy budowli, obiektów i urządzeń użyteczności publicznej.

- W tym miejscu wskazać należy, że powoływanie się w tej sprawie na powyższe przepisy ustawy jest całkowicie bezpodstawne. Przedstawiciel Urzędu Miejskiego osobiście przeprowadził badania w Instytucie Pamięci Narodowej, z których wynika m.in., że Ryszard Dziopak - co potwierdził IPN - nigdy nie był bowiem współpracownikiem służb bezpieczeństwa PRL. Nie można również uznać Ryszarda Dziopaka za osobą symbolizującą represyjny, autorytarny i niesuwerenny system władzy w Polsce w latach 1944-1989 - czytamy w uzasadnieniu projektu uchwały w sprawie wniesienia skargi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach na rozstrzygnięcie nadzorcze.

rondo dziopaka
Tabliczka zniknie z ronda? · fot.


Bielscy urzędnicy uznają ponadto, że stwierdzenie nieważności uchwały przez wojewodę śląskiego należy traktować wyłącznie w kategoriach politycznych.

- Ryszard Dziopak był cenionym menadżerem, twórcą największego w Bielsku-Białej i jednego z największych w Polsce zakładu przemysłowego - Fabryki Samochodów Małolitrażowych. Przynależność do Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej nie czyni z Ryszarda Dziopaka, tak jak i z wielu innych ludzi, w tym i obecnych parlamentarzystów, osoby symbolizującej ustrój totalitarny. Tym bardziej, że w okresie tworzenia się struktur NSZZ "Solidarność" był bardzo przychylny tej organizacji i jego członkom użyczając im. m.in. samochody czy drukując gazetę "Solidarność Podbeskidzia" - argumentują urzędnicy.

Radni zajmą się projektem uchwały na kwietniowej sesji Rady Miejskiej.

ab / bielsko.info

REKLAMA

Komentarze