Praca Bielsko-Biaa Praca Bielsko-Biaa

bielsko.info - świeże spojrzenie na miasto bielsko.info

świeże spojrzenie na miasto

Wiadomości

  • 26 stycznia 2016
  • wyświetleń: 3496

Prezydent zwleka z odpowiedzią

Prezydent Jacek Krywult zdecydował o przesunięciu terminu przysługującego na odpowiedź na petycję wyrażającą sprzeciw dla terenów przemysłowych przy ulicy Krakowskiej.

strefa przemysłowa
"Strefa przemysłowa" z lotu ptaka · fot.


W ubiegłym roku Rada Osiedla Lipnik wystosowała do prezydenta petycję, pod którą podpisało się 4122 osób. Mieszkańcy Lipnika i okolic wnioskowali o przystąpienie do sporządzenia nowego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części dzielnicy.

Zgodnie z ustawą o petycjach odpowiedź powinna być udzielona do 3 miesięcy, czyli do 29 stycznia 2016 roku. Wyjątkowo termin ten może zostać przedłużony, jeśli wystąpią okoliczności niezależne od adresata petycji, uniemożliwiające rozpatrzenie petycji w terminie podstawowym.

- W uzasadnieniu czytamy, iż w konsekwencji złożenia przez reprezentantów mieszkańców pisma zawierającego propozycje szczegółowych zagadnień, Urząd jest zmuszony do wykonania dodatkowych analiz i oszacowań. Nadmieniamy, iż do złożenia ww. pisma mieszkańcy byli namawiani podczas spotkań z reprezentantami Ratusza. Kolejny graniczny termin odpowiedzi został ustalony na 31.03.2016 r. - informuje Rada Osiedla Lipnik.

- Wyjaśnienie to jest zadziwiające, gdyż od momentu złożenia petycji, zarówno podczas rozmów, oficjalnych wystąpień i dyskusji, włączając przywołane pismo, strona składająca petycję wnioskuje niezmiennie o ten sam efekt i niezrozumiałym jest dlaczego wspomniane analizy i oszacowania nie mogły być wykonane w czasie ustawowych 3 miesięcy - dodają członkowie RO Lipnik.

ab / bielsko.info

REKLAMA

Komentarze

Zgodnie z Rozporządzeniem Ogólnym o Ochronie Danych Osobowych (RODO) na portalu bielsko.info zaktualizowana została Polityka Prywatności. Zachęcamy do zapoznania się z dokumentem.

REKLAMA